Услуги за државни и
јавни претпријатија

Услуги за државни и јавни претпријатија :

  • Со ангажирањето на искусни професионалци во делот на дефинирање на ризиците и потребното ниво на квалитет на покритието при набавката на осигурителни услуги, ќе се овозможи вистинска грижа и заштита на имотот на државата со кој треба најодговорно да се однесуваат сите  учесници во процесот на осигурување на овие добра.
  • Комисиите за јавни набавки по институциите, поради специфичноста на самата дејност осигурување, често пати имаат дилеми и прашања на кои треба да се најдат вистинските одговори.
  • Да напоменеме дека, даденото овластување на осигурително брокерско друштво за посредувањето при изборот на најадекватно осигурување, како и при идните штети, е апсолутно без никакви финансиски оптеретувања на државните и јавни претпријатија.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest