Семејства
Незгода

Колективно осигурување од последици на несреќен случај-незгода.

Семејна незгода ( осигуривање на членовите на семејството )од последици на несреќен случај

  • Високи осигурени суми за сите членови на семејството од смрт и инвалидитет
  • Покритие со важност 24/7, било каде.
  • Флексибилна премија согласно вашите потреби и можности.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest