Правни лица
Одговорност

Општа одговорност и Професионална одговорност

а) Општа одговорност :

  • Се врши осигурување на вашата одговорност за штети настанати од вршење на вашата дејност и активности како и од поседување на работи, вашиот правен однос, или одредено својство. Предмет на осигурување е законската граѓанска одговорноост за штети кои ќе предизвикаат: смрт, повреда на телото и здравјето, како и оштетување и уништување на предмети на трети лица.
  • Се нуди како правна, така и финансиска заштита, а согласно условите за осигурување..
  • Премијата зависи од видот на дејноста, висината на покритието и уште некои други параметри.

б)Професионална одговорност:

  • Погрешно даден совет, проценка или активност или некои други видови на ненамерни направени пропусти, се предуслов за потенцијални поднесени тужби од незадоволни клиенти, посебно во некои дејности кои нудат специјализирани услуги, како што се: сметководители, лекари, нотари, вештаци, геодети, ревизори итн, а согласно условите за осигурување.
  • Со оваа полиса се добива моќен финансиски инструмент, кој многу ќе ви помогне за избегнување на несакани финансиски трошоци и непречено продолжување на вашата професионална дејност понатаму.
  • Премијата зависи од дејноста, бројот на вработени,лимитот на покритието, франшизите и уште некој други параметри.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest